Realizace multifinkčního domu ve Vídeňské ulici v Klatovech (autor Arch. Koldinský) - projekt DUR a DSP vč. konstrukční části

25.11.2009 00:00

Vizualizace architektonické studie (Arch. Antonín Koldinský,2008)

24.11.2009