statické výpočty / static calcalations

Ocelové konstrukce v areálu WELPRO Pocínovice

WELPRO přístřešek SV barevně.pdf (1,9 MB) * Zadání statického výpočtu: atypická ocelová konstrukce zastřešení pro skladové účely   * Použité normy: ČSN EN 1990     - Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a...