Ocelové konstrukce v areálu WELPRO Pocínovice

Ocelové konstrukce v areálu WELPRO Pocínovice

WELPRO přístřešek SV barevně.pdf (1,9 MB)

* Zadání statického výpočtu: atypická ocelová konstrukce zastřešení pro skladové účely

 

* Použité normy:

ČSN EN 1990     - Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-3 - Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem
ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby


* Použitá literatura :

VIKAM - trapézové plechy - návrhové tabulky
Ocelové konstrukce - pomůcka pro navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb
(doc.Ing. Votlučka CSc., 1992)
   

* Podklady :

Studie nosné ocelové konstrukce (Welpro s.r.o., 2010)


* Metodika statického výpočtu :

Model nosné ocelové konstrukce je analyzován lineárním výpočtem pomocí metody konečných prvků.

 

* Výpočtový software:

Scia Engineer 2010

Geo 5 - patky

Fotogalerie: Ocelový konstrukce v areálu WELPRO Pocínovice