REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY

Zadavatel:    Město Klatovy
 
Autorský tým:   Ing. Radek Pikhart (HIP, koordinace)
                        Ing.arch., Mgr. Petr Štěpánek (architektonický návrh)
                        Ing.arch. Martina Portyková (architektonický návrh)
                        Ing. Jan Špilar (doprava)
                        Ing. Vladimír Novák (doprava)
                        Ing. Milena Nováková (dendrologie)

                        Petr Málek (požární ochrana)
                        Ing. David Streer

Kompletní regenerace sídlištního parteru spočívající v obnově povrchů silnic, chodníků a parkovacích stání, odpadových míst, dětských a sportovních hřišť, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, parkových úprav, možnosti rozšíření kapacit garážového stání a založení gerontohřišť.