Zástavba proluky TATRA, Mariánské Lázně

Zástavba proluky TATRA, Mariánské Lázně

Autor:           Ing. arch. Zdeněk Franta

Projekt:        2012
Realizace:    20012-13

Náklady:       cca 85 mil. Kč

Předmětem konstrukční části realizační dokumentace je návrh nosných železobetonových konstrukcí novostavby lázeňského domu Tatra v Mariánských Lázních včetně podrobných výkresů výztuže a zajištění stavební jámy.

Jedná se o podsklepený zděný objekt o 4 nadzemních a 2 podzemních podlažích. Objekt je rozdělen na dvě části – dvoupodlažní garáže a šestipodlažní hotelovou část. Dále je objekt propojen podzemním spojovacím koridorem s objektem Maria Spa v Lázeňské ulici.

Objekt je tedy konstrukčně rozdělen na dva dilatační celky s rozdílným počtem podlaží. Dilatační spára mezi oběma celky je řešena jako kloub eliminující rozdílné sedání v místě dilatace. Oba objekty jsou navrženy konstrukčně jako železobetonové prostorové deskové rámy.


 

Fotogalerie: Zástavba proluky TATRA, Mariánské Lázně