DOSTAVBA LETIŠTĚ TACHOV - II. ETAPA

DOSTAVBA LETIŠTĚ TACHOV - II. ETAPA

Projekt: 2006-2007
Realizace: 2007-2009
Náklady: neuvedeny

Spoluautor projektu: Ing. Karel Žalud

Dodavatel stavby: FANTASY MODUL CONSTRUCTION s.r.o., Na tržišti 787, Unhošť

Projekt 2.etapy dostavby letiště Tachov – Oldřichov obsahuje následující stavební objekty:

SO 11            Komunikace

SO 11A          Parkoviště pro osobní vozidla

SO 11B          Parkoviště pro obytné přívěsy

SO 12A          Čerpací stanice LPH

SO 12B          Stáčecí plocha

SO 13A          Čistící zařízení dešťových vod

SO 13B          Požární nádrž 

Ocelová konstrukce zastřešení čerpací stanice a stáčecí plochy

Užitná plocha: 155 m2
Zastavěná plocha: 
263 m2

    Jedná se o ocelovou halovou konstrukci. Konstrukce bude montovaná a tedy rozebíratelná, jsou použity výhradně recyklovatelné stavební materiály. Zastavěné území bude proto možné uvést po odstranění této stavby do původního stavu. Halou bude obestavěn prostor čerpací stanice LPH 11,5x13,5=155 m2 a zastřešena stáčecí plocha 8x13,5=108 m2 . Vstup do vnitřního prostoru je přímý trojicí dvoukřídlých vrat ze stáčecí plochy. Objekt není zateplen.Objekt je pouze napojen na el.rozvody NN a bude odkanalizován. Do čelní stěny bude osazen havarijní ventilátor pro 10-násobnou výměnu vzduchu za hodinu.

    Nosný systém je atypický skeletový ocelový. Objekt je prostorově  ztužen soustavou ocelových táhel v rovině obvodových i střešního pláště. K prostorové stabilitě i k stabilitě jednotlivých nosných prvků bude přispívat i tuhost střešního a obvodového pláště z trapézových plechů. Atypickým konstrukčním prvkem bude 8-metrová konzola zastřešení stáčecí plochy, která bude vynesena rektifikovatelnými táhly nad rovinou střešního pláště. Objekt tvoří jeden dilatační celek, bude založen plošně na betonových patkách v nezámrzné hloubce.

 

 

Fotogalerie: DOSTAVBA LETIŠTĚ TACHOV - II. ETAPA