K1,5 BOX Jistebnice

K1,5 BOX Jistebnice

Projekt: 2007
Realizace: 2007
Náklady: neuvedeny

Spoluautor projektu: Ing. Karel Žalud

Zastavěná plocha:  120 m2

Užitná plocha:  116 m

     Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci halovou jednolodní. Objekt je navržen jako dočasný s max. životností 20 let. Jde proto o nízký a lehký objekt, jehož destrukce není spojena s ohrožením zdraví a lidských životů. Proto je jeho konstrukce montovaná a tedy rozebíratelná, budou použity výhradně recyklovatelné stavební materiály. Zastavěné území je proto možné bez velkých nákladů uvést po odstranění této stavbu do původního stavu.
Objekt je určen pro parkování zemědělské mechanizace. Vjezd do objektu je přímý na podélné straně a ve štítové stěně. Přístřešek není napojen na žádné inženýrské sítě.
    Ze statického hlediska se jedná o nenáročnou konstrukci. Nosný systém je skeletový ocelový. Objekt bude ztužen soustavou ocelových táhel a tuhostí střešního a obvodového pláště. Objekt tvoří jeden dilatační celek, bude založen plošně na betonových patkách v nezámrzné hloubce a na podélné straně v místě posuvných vrat je základový pas o tloušťce 300 mm založen taktéž do nezámrzné hloubky.

    Nosné obvodové sloupy budou tvořit ocelové válcované profily IPN. Konstrukce je opláštěna trapézovým plechem. Na sloupech budou osazeny podélné průvlaky, taktéž profily IPN. Veškeré spoje ocelových konstrukcí budou montované šroubové. Odvětrávaná sedlová střecha je nesena vaznicovým krovem. Střešní krytina GUTA zelené barvy bude položena na dřev. laťování 60/40 mm. Nad každý box bude umístěna jedna průsvitná šablona pro prosvětlení.  

 

 

Fotogalerie: K1,5 BOX Jistebnice