Hangár - letiště Plasy

Hangár - letiště Plasy

Projekt: 2007
Realizace: -
Náklady: neuvedeny

Spoluautor projektu: Ing. Karel Žalud

Zastavěná plocha:  448,8 m2

Vnitřní užitková plocha: 418,0 m2

Obestavěný prostor:   2553,6 m3

 

    Projekt stavby hangáru na letišti Aeroklubu Plasy o.s. řeší na základě zadání zástupců Aeroklubu, a zároveň stavebníků, rozšíření vnitřní hangárové plochy o dalších cca 418 m2. Hangár bude využíván k parkování lehkých sportovních letadel a bezmotorových letadel (větroňů).   

    Vjezd letadel do vnitřního prostoru je přímý z čelní strany, která je tvořena posuvnými lamelovými vraty (kolejnicový pojezd). Vstup je dveřmi osazenými do krajní vratové lamely.Hangár nebude vytápěn , a tudíž ani zateplen. Hangár bude pouze napojen na el.rozvody NN a je řešeno odvádění dešťových vod ze střešní roviny – z části do vnitroareálové kanalizace a z části pak budou dešťové vody vsakovány na pozemku stavby.Vnitřní prostor hangáru bude přirozeně větrán větracími otvory, tzv. systémem křížového větrání.  

 Konstrukční řešení objektu    

    Jedná se o ocelovou halovou konstrukci. Konstrukce bude montovaná, nosné spoje jsou předpokládány svařované. Nosný systém je atypický skeletový ocelový. Objekt bude prostorově  ztužen soustavou zavětrovacích kříži ve svislé i vodorovné rovině. K prostorové stabilitě i k stabilitě jednotlivých nosných prvků bude přispívat i tuhost střešního pláště z trapézových plechů.

Svislý obvodový plášť bude vyzděn z porobetonových bloků tl. 300 mm, bude předsazen před nosnou ocelovou konstrukci. Porobetonové zdivo bude izolováno proti vlhkosti vodorovnou izolací. Sokl zdiva bude proveden z betonových bednících dílců.

Objekt tvoří jeden dilatační celek, bude založen plošně na betonových patkách a pasech v nezámrzné hloubce.

Fotogalerie: Hangár - letiště Plasy