REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU BŘEZOVÁ - OLEŠKO

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU BŘEZOVÁ - OLEŠKO

Projekt: 2006
Realizace: ???
Náklady: cca 3,5 mil. Kč (rozpočtové)

Zastavěná plocha:  80,1 m2

Užitná plocha:  116 m

      Objekt rodinného domu je užíván a udržován od doby jeho dokončení, odhadem v první polovině minulého století. Během této doby docházelo na pozemku jeho drobným úpravám, přestavbám a přístavbám (garáž apod.) až do nynější podoby. Stáří objektu odpovídá i stav jeho opotřebení, technického zařízení, tepelné ochrany a s tím spojené úspory energií. Stav objektu RD je rovněž bez zjištěných vážných statických poruch nosných konstrukcí. Stávající dispoziční řešení neodpovídá představám a nárokům uživatele, a proto je potřebné provedení stavebních úprav.  

POPIS STAVBY 

 

 

    Jedná se o dvoupatrový zděný rodinný dům s podkrovním prostorem pod sedlovou střechou, částečně podsklepený. Nezateplený podkrovní prostor je využíván jako půda. Založení je předpokládáno plošné na průběžných základových pasech.

    Celková stávající užitná plocha činí v 1.NP cca 56,5 m2  a v 2.NP cca 59,5 m2 , zastavěná plocha je 80,1 m2. Po dokončení rekonstrukce bude k užívání bytová jednotka se 6 obytnými místnostmi včetně potřebného technického a hygienického zázemí. Podkrovní prostor zatím zůstane volný, nadále bude využíván jako půda. Suterénní prostor nebude nadále užíván. Dispoziční uspořádání nadzemních podlaží je zcela nevhodné a nefunkční. Obvodové i vnitřní zdivo a příčky jsou z kusového staviva různých materiálů – plná cihla, plynosilikátové či škvárobetonové tvárnice. Podlahy betonové s keramickou dlažbou, strop nad přízemím  je částečně dřevěný trámový a částečně ze stropních tvarovek s ocelovými I-nosníky. Krov ploché valbové střechy je vaznicový s plechovou krytinou. Dveře dřevěné do ocelových zárubní, okna dřevěná zdvojená.

    Objekt je vybaven vodovodní a kanalizační (oddílná dešťová a splašková kanal.) přípojkou, přípojkou NN. Lokální vytápění probíhalo kamny, která byla napojena kouřovodem do komínového tělesa.

STAVEBNÍ ÚPRAVY 

    Obsahem projektu stavby je celková rekonstrukce, která je nezbytně spojená se změnou vnitřní dispozice domu a vhodné orientace jednotlivých místností k světovým stranám. Hlavní hmota domu (jižní část), kde budou obytné místnosti, bude zbavena všech nevhodných přístavků a k ní bude přistavěna severní vstupní část, kde budou umístěno především hygienické a technické zázemí a komunikační plochy (vertikální i horizontální).

    Dojde k sejmutí střešní krytiny a k demontáži dřevěného krovu, k rozebrání stropní dřevěné konstrukce, vybourání vnitřních příček. Poté budou provedeny nové konstrukce, mj. zateplení podlahy přízemí, betonáž železobetonového věnce pod novým dřevěným krovem, provedení dřevěných konstrukcí vaznicového krovu členité valbové střechy.

    Objem objektu bude zvětšen, sklon a výška hřebene sedlové střechy bude nezměněn. Budou upraveny okenní otvory, dojde k bouracím pracím v nosných stěnách a vnitřních dělících příček. Technické vybavení objektu projde rovněž kompletní rekonstrukcí, budou provedeny nové vnitřní instalace. Použité stavební materiály a konstrukce budou standardní, zdravotně nezávadné a šetrné k životnímu prostředí.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

    V přízemí se přes zádveří a vstupní chodbu dostaneme do hlavního obytného prostoru s kuchyňskou linkou a jídelním stolem.  Z chodby je pak přístup koupelny s toaletou, do pokoje pro hosty a do prostoru technického zařízení domu ( vytápění, ohřev TUV, pračka apod.). Z chodby je přístup jednoramenných 2x lomeným schodištěm do 2.NP.

    V 2.NP navazuje na schodiště chodba, ze které je přímý přístup do všech místnostní. V jižní části jsou to 3 ložnice, ze severní strany je přístup z chodby do pracovny, velké koupelny, toalety a šatny. Z chodby bude pomocí poklopu se schodištěm zajištěn přístup do půdního prostoru.

Fotogalerie: REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU BŘEZOVÁ - OLEŠKO