RODINNÝ DŮM ŠTĚPÁNOVICE

RODINNÝ DŮM ŠTĚPÁNOVICE

Projekt: 2004-2005
Realizace: 2006-2008
Náklady: neuvedeny
Plocha pozemku: 1720 m2
Zastavěná plocha: 213 m2

      Stavební parcela se nachází na jižním svahu v extravilánu obce Štěpánovice u Klatov. Parcela se svažuje k místní obslužné komunikaci, která vede podél její jižní hranice. Navržený zděný rodinný dům je nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích, je zastřešen členitou, několikaúrovňovou pultovou střechou. Po dokončení je k užívání byt 6+1 včetně potřebného technického a sociálního zázemí.

     Ve vstupním podlaží se nachází společenská část (zádveří, hala, pokoj pro hosty, hlavní obytný prostor spojený s kuchyní a jídelnou) s hygienickou jednotkou (WC, sprcha, sauna, fitness) a technické zázemí (kotelna s kotlem na peletky a zásobníkem TUV, prádelna). V klidové podkrovní části domu pak najdeme 2 pokoje pro děti, ložnici rodičů se šatnou, pracovnou a koupelnu spojenou s WC. Vstup do objektu je přímý z jižní strany přes zádveří do haly se schodištěm, možný je i přístup ven z hlavního obytného prostoru, který je spojen balkónovými dveřmi s terasou při jižní a východní fasádě domku. Výstup na střechu ke komínu bude umožněn stropním otvorem s poklopem z haly ve 2.NP.

     Ze statického hlediska se jedná o nenáročnou konstrukci. Nosný systém je stěnový zděný s prefabrikovanými betonovými stropními deskami. Objekt bude ztužen tuhou stropní deskou s obvodovým věncem a se vnitřními stropními trámy a pozednicovým věncem. Pultové střechy minimálních spádů nad jednotlivými částmi půdorysu domu budou vyneseny vaznicovými krovy. Objekt tvoří jeden dilatační celek, bude založen plošně na betonových pasech a patkách v nezámrzné hloubce vůči stavájící niveletě terénu.

Fotogalerie: RODINNÝ DŮM ŠTĚPÁNOVICE