DVA RODINNÉ DOMY PRAHA - NEBUŠICE I (stavební a konstrukční část)

DVA RODINNÉ DOMY PRAHA - NEBUŠICE I (stavební a konstrukční část)

Autor: Ing.arch. Dalibor Hlaváček

Projekt: 2005
Realizace: 2005-2006
Náklady: neuvedeny
Zastavěná plocha: 2 x 107,4 m2

    Objekt rodinného dvojdomu se dvěma byty tvoří díky společné spodní stavbě jeden dilatační celek. Na společné parcele tak vzniknou dva solitérní jednogenerační domy/byty oddělené vestavěnou dvojgaráží se zelenou plochou střechou, resp. terasou. Oba domy jsou hmotově shodné, v části půdorysu podsklepěné a se dvěma nadzemními podlaží pod pultovou střechou o minimálním sklonu. Celková zastavěná plocha nadzemní obytné části pro jeden dům v obou podlažích činí cca 2 x 107,4 m2 včetně schodišť. Společný suterén pak zabírá plochu asi 166 m2. Dispoziční uspořádání respektuje vzájemné zachování soukromí v obou domech, což vyplynulo z požadavků klienta / investora.

    Ve vstupních podlažích se nachází společenská část (zádveří, hala, hlavní obytný prostor, kuchyň) s nezbytným hygienickým zázemím. Mezi domy je vložena dvojgaráž, která je dispozičně spojena domem dětí. Garáž domu rodičů pro 1 auto s dílnou a skladem zahradního nábytku je umístěna k východnímu průčelí domu. Ploché střechy obou garáží jsou navrženy jako vegetační zatravněné, budou sloužit jako terasy přístupné z 2. nadzemního podlaží.

    Technické zázemí (el.kotel, zásobník TUV) a úložné prostory jsou umístěny do suterénu, kde jsou kromě toho vyhrazeny i prostory pro aktivní (fitnes nebo fotokomora) a pasivní (vinotéka, domácí kino) relaxaci.

    V klidovém 2. nadzemním podlaží pak najdeme buňky rodičovských ložnic s vlastními koupelnami a šatnami, pokoje s koupelnami či apartmá pro hosty resp. babičku.

    Vstup a vjezd do garáží je přímý ze severní strany parcely (Nebušická ul.) přes zádveří do chodby se schodištěm. Hlavní obytný prostor v obou domech je spojen v přízemí prosklenou stěnou s terasou v jižní a východní fasádě. Výstup na střechu ke komínu je umožněn stropním otvorem s poklopem v chodbě v 2.NP. Oba rodinné domy jsou odkanalizovány oddílnou kanalizací. Budou provedeny přípojky vodovodu, STL/NTL plynovodu a elektro NN.

    Ze statického hlediska se jedná o nenáročnou konstrukci. Nosný systém je podélný zděný se stropními deskami z keramických panelů. Objekt bude ztužen tuhými stropními deskami a pozednicovým věncem. Odvětrávaná pultová střecha bude nesena dřevěnými trámy. Objekty tvoří jeden dilatační celek, budou založeny plošně v nezámrzné hloubce. 

 

 

 

 

Fotogalerie: DVA RODINNÉ DOMY NEBUŠICE